top of page

미등록 이주민(이른바 '불법체류자') 코로나19 검사 홍보 안내문

미등록(이른바 '불법체류') 외국인근로자도 안심하고 코로나19 검사 및 치료를 받을 수 있습니다.

người cư trú bất hợp pháp nếu có triệu chứng về hô hấp, sốt thì có thể đến cơ sở y tế để khám corona19  mà không lo bị trục xuất nên hãy yên tâm khám chữa bệnh.

Нелегально проживающие иностранцы также могут безопасно сдать анализы на короновирус и пройти лечение.


[베트남어][러시아어]** 참고로, 우리 법인에서는 '불법체류자'라는 표현을 사용하지 않습니다.

   출입국관리법에 따른 '외국인 등록'의 행정적 절차를 어겼다고 해서 범법자 취급을 하는 것은 자칫 이주민에 대한 부정적인 인식을 확대하고 이주민과의 장벽으로 작용할 수 있다는 점에서 우리 법인은 '미등록 이주민'이라는 표현을 사용하고 있으며, 이 표현은 이주민 인권단체들 공통의 인식이기도 합니다.コメント


bottom of page